"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

archiwum

2019-01-24
Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2019

Trwa nabór wniosków do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ogłoszonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.


Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.


Celem konkursu jest wsparcie projektów,których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.


W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców).

O dotację mogą ubiegać się:
- stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje - mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców,
- domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:
1 etap - wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, 
2 etap - laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku.

 

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano 5 bezpłatnych szkoleń: 
Lublin          - 9 lutego,

Wrocław      - 9 lutego,

Kraków        - 16 lutego,

Poznań - 16 lutego,

Warszawa  - 23 lutego.


Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie: https://rownacszanse.pl/formularz_okg_2019

 

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Udział w szkoleniu nie jest warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do pierwszego etapu konkursu.

 

Patron medialny: Portal organizacji pozarządowych

 

Osoby przygotowujące diagnozę środowiska lokalnego, mogę skorzystać z darmowego podręcznika  "Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne”.


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl