"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONKURSY 2016

2016-10-14
Lista rankingowa w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
W dniu 11 października 2016 roku w Wydmusach odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" mające na celu ocenę i wybór wniosków do dofinansowania w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Znak sprawy: 1/2016


Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lista operacji niezgodnych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania, zgodnych ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" na lata 2016-2023
Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" w dniu 11.10.2016r.
Lista rankingowa zmieniona Uchwałą nr IV/02/17 z dnia 19.04.2017r. Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania, zgodnych ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia LGD "Kurpsie Razem" -rozpoczęcie działalności

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl