"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

archiwum

2017-01-11
Konsultacje społeczne
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że trwa proces uzgadniania zaproponowanych zmian do LSR oraz procedur oceny i wyboru operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz oceny i wyboru grantobiorców, a także regulaminu pracy Zarządu.

Zmiany maja charakter porządkujący zapisy w/w dokumentów w odniesieniu do Wytycznych nr 2/1/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 1390), a także są wynikiem uwag i wniosków, które zgłaszali mieszkańcy obszaru objętego LSR podczas spotkań informacyjnych w listopadzie 2016 r.

W związku z powyższym LGD prowadzi proces konsultacji społecznych wyżej wymienionych dokumentów, które są zamieszczone poniżej.

Uwagi prosimy zgłaszać drogą mailową na adres kurpsierazem@interia.pl do dnia 25 stycznia 2017 r. do godziny 16.00.Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl