Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

LSR Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" na lata 2009-2015Każde lokalne Partnerstwo, które aspirowało do udziału w Osi 4. LEADER PROW 2007-2013 musiało opracować plan rozwoju obszaru na którym działa.

Biorąc pod uwagę przyjęte w Polsce zasady podejścia Leader, zaproponowane w Strategii kierunki działania odnoszą się do następujących obszarów:Istota tego ważnego dokumentu polegała na wskazaniu kierunków działania, które mogą zdynamizować rozwój obszaru, a zasadniczym celem pracy nad strategią było ich poszukiwanie i zdefiniowanie. Podejmując tą pracę należało pamiętać, że cele i kierunki działania LSR muszą być dostosowane do reguł i zasad obowiązujących w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  1. Poprawa jakości życia mieszkańców,
  2. Zwiększenie różnorodności gospodarczej,
  3. Zwiększenie miejsc pracy,
  4. Aktywizacja mieszkańców,
  5. Wzmocnienie kapitału społecznego,
  6. Zachowanie i lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.
Ze względu na istotną rolę LSR, która była podstawą oceny dokonanej przez samorząd województwa mazowieckiego, dokument był opracowany ściśle według wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru LGD do realizacji LSR oraz w innych dokumentach odnoszących się do Osi. 4.

Skuteczne oddziaływanie LSR na społeczność lokalną wymaga, aby był to dokument komunikatywny, dlatego przy jego ewaluacji (ocenie własnej) będziemy brać pod uwagę potrzeby i aspiracje mieszkańców.
copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl