Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2020-11-25
Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec
Gmina Myszyniec z udziałem Partnerów: Powiatu Ostrołęckiego, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach realizuje projekt pn. "Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec", który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV - "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.1 - "Odnawialne źródło energii (OZE)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

UDZIAŁ ŚRODKÓW W REALIZACJI PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 10 458  908,66 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 7 718 867,76 zł

Koszt realizacji projektu po stronie Lidera Pojektu - Gminy Myszyniec
 • koszt całkowity 10 209 061,22 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 7 536 758,84 zł

Koszt realizacji projektu po stronie Partnerów Projektu:

Powiat Ostrołęcki:
 • koszt całkowity 113 437,98 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 81 675,34 zł
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu:
 • koszt całkowity 55 469,31 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 42 156,67 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Wydmusach:
 • koszt całkowity 80 940,15 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 58 276,91 zł

Poziom dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowalnych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
07.09.2016 r. - 30.11.2020 r.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
Zwiększenie wykorzystania OZE do produkcji energii na terenie gminy Myszyniec i województwa mazowieckiego.

CELE SZCZEGÓŁÓWE PROJEKTU:
 • poprawa jakości powietrza,
 • podwyższenie standardu życia mieszkańców w regionie - wzrost konkurencyjności regionu,
 • obniżenie kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej w budynkach objętych projektem,
 • zwiększenie lokalnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

SZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU:
W ramach realizowanego projektu na terenie całej gminy zostały zamontowane systemy odnawialnych źródeł energii, w skład których wchodzą:
 • instalacje kolektorów słonecznych w ilości 502 szt. zestawów kolektorów solarnych na nieruchomościach należących do mieszkańców gminy Myszyniec;
 • instalacje fotowoltaiczne w ilości 260 szt. zestawów fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do mieszkańców gminy Myszyniec;
 • instalacje fotowoltaiczne w następujących budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Myszyniec:
  1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku,
  2. Budynek użyteczności publicznej w Myszyńcu Starym,
  3. Budynek Szkoły w Zalesiu,
  4. Budynek Szkoły w Wydmusach,
  5. Budynek Szkoły w Wolkowych,
  6. Budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,
  7. Budynek Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu;
 • instalacja fotowoltaiczna na budynku plebanii przy Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu (Partner Projektu);
 • instalacja fotowoltaiczna na budynku remizy OSP w Wydmusach (Partner Projektu);
 • instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu (Partner Projektu).

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl