Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2020-09-07
Wstępna lista maturzystów rekomendowanych do otrzymania stypendium pomostowego na rok akademicki 2020/2021
W dniu 4 września 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Stypendialnej. 

Na rok akademicki 2020/2021 Lokalna Komisja Stypendialna mogła rekomendować do otrzymania stypendium maksymalnie 5 osób z obszaru gmin objętych programem. 

Rekomendację Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" do otrzymania stypendium pomostowego uzyskały następujące osoby: 

1. Daniel Kaliszewski - Gmina Lelis - liczba punktów: 243,20;

2. Julia Gabriela Prusinowska - Gmina Łyse - liczba punktów: 214,20;

3. Zuzanna Murach - Gmina Olszewo-Borki - liczba punktów: 158,60;

4. Patryk Adam Domurad - Gmina Kadzidło - liczba punktów: 151,20;

5. Magdalena Maria Giers - Gmina Myszyniec - liczba punktów: 116,40.

Do otrzymania stypendium zostali rekomendowani maturzyści, którzy uzyskali największą liczbę punktów na egzaminie dojrzałości z danej gminy objętej programem. Osoby rekomendowane proszone są o rejestrowanie się oraz wypełnienie wniosku w wersji on-line, poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości (dla studentów I roku, segment II)


Aby prawidłowo wypełnić wniosek, stypendia powinien przygotować:
  • świadectwo maturalne,
  • zaświadczenie lub decyzję o przyjęciu na studia,
  • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto rodziny w czerwcu 2020 roku.
Wniosek należy wypełnić w nieprzekraczanym terminie do 14 września 2020 roku do 16:00. Po tym terminie złożenie wniosku nie będzie możliwe. 

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze LGD "Kurpsie Razem" do dnia 24 września 2020 r. do godz. 16:00.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Instrukcją Krok po Kroku oraz Najczęściej zadawanym pytaniami dostępnymi >> TUTAJ

UWAGA! Ww. lista stypendiów nie jest listą ostateczną. 

Zgodnie z Regulaminem przyznawana i przekazywana stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021 stypendia przyznaje Komisja Stypendialna, powołana przez Zarząd FEP, w skład której wchodzą: po dwóch przedstawicieli PAFW i NBP, po jednym przedstawicielu FWW, FEP oraz innych partnerów, którzy przystąpią do udziału w programie. W związku z powyższym ostateczna lista stypendiów zostanie ogłoszona i zamieszczona przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl.   
copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl