Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2023-10-18
Praca - nauczyciel punktu przedszkolnego
Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje nauczyciela punktu przedszkolnego.

1.Miejsce wykonywania pracy:
Punkt Przedszkolny "Pod Gwiazdkami" w Wolkowych, Wolkowe 1, 07-430 Myszyniec.

2.Wymagania niezbędne:
 • przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolne/wychowanie przedszkolne/edukacja elementarna lub pokrewne,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
3.Doświadczenie zawodowe:
Mile widziany co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku

4.Wymagane cechy osobowości:
 • cierpliwość,
 • odporność na stres,
 • kreatywność,
 • pogodne usposobienie.
5.Wymagane umiejętności:
 • znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word, Excel,
 • efektywna organizacja pracy własnej 

6.Ogólny zakres obowiązków:
 • prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku od 3 do 5 lat zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań z działania punktu przedszkolnego i dostarczanie ich do biura Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem",
 • prowadzenie dziennika zajęć punktu przedszkolnego,
 • sporządzanie półrocznych kart obserwacji dzieci,
 • gromadzenie dokumentacji punktu przedszkolnego.
7.Wymagane dokumenty:
 • CV, 
 • list motywacyjny.
8. Warunki zatrudnienia 
 • zatrudnienie na umowę o pracę, na 1/2 etatu - czas określony,
 • czas pracy: od poniedziałku do piątku, 4 godziny dziennie,
 • wynagrodzenie: 2 800,00 zł brutto.
9.Określnie miejsca składania dokumentów:
Osoby zainteresowane zatrudnieniem są proszone o przesłanie wymaganych dokumentów na adres mailowy kurpsierazem@wp.pl
 
copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl