Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2020-08-04
Poszukiwany nauczyciel punktu przedszkolnego
Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje nauczyciela punktu przedszkolnego.

Miejsca wykonywania pracy: 
Punkt przedszkolny w Wolkowych, Wolkowe 1, 07-430 Myszyniec (przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych).

Wymagania niezbędne:
 • przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne/edukacja elementarna lub pokrewne. 
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
Doświadczenie zawodowe: mile widziany co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane cechy osobowe:
 • cierpliwość,
 • odporność na stres,
 • kreatywność,
 • pogodne usposobienie.
Wymagane umiejętności:
 • znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel,
 • efektywna organizacja pracy własnej.
Ogólny zakres obowiązków:
 • prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku od 3 do 5 lat zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań z działania punktu przedszkolnego i dostarczanie ich do biura Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”,
 • prowadzenie dziennika zajęć punktu przedszkolnego,
 • sporządzanie półrocznych kart obserwacji dzieci,
 • gromadzenie dokumentacji punktu przedszkolnego.
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny.
Warunki zatrudnienia:
 • zatrudnienie na umowę o pracę na 1/2 etatu na czas określony,
 • czas pracy: od poniedziałku do piątku, 4 godziny dziennie,
 • wynagrodzenie: 2050,00 zł brutto.
Określenie miejsca składania dokumentów:
Osoby zainteresowane zatrudnieniem są proszone o przesłanie na adres mailowy wymaganych dokumentów:
 • specjalista@kurpsierazem.eu
 • kurpsierazem@wp.pl


Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:


Magdalena Anna Walijewska - dyrektor

magdalena.warych@interia.pl

tel.: 690-902-019

lub

Dorota Jolanta Młynarska

specjalista@kurpsierazem.eu

tel.: 517-479-418

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl