Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2021-05-21
Poszukiwany nauczyciel punktu przedszkolnego

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje nauczyciela punktu przedszkolnego na okres dwóch miesięcy:

od 1 czerwca do 31 lipca 2021 r.


Miejsce wykonywania pracy:

Punkt przedszkolny w Wydmusach "Iskierka", Wydmusy 117k, 07-430 Myszyniec (przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wydmusach).


Wymagania niezbędne:

 • przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne/edukacja elementarna lub pokrewne;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
Doświadczenie zawodowe: mile widziany co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane cechy osobowe:
 • cierpliwość,
 • odporność na stres,
 • kreatywność,
 • pogodne usposobienie.
Wymagane umiejętności:
 • znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel,
 • efektywna organizacja pracy własnej.
Ogólny zakres obowiązków:
 • prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku od 3 do 5 lat zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań z działania punktu przedszkolnego i dostarczanie ich do biura Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem";
 • prowadzenie dziennika zajęć punktu przedszkolnego;
 • sporządzanie półrocznych kart obserwacji dzieci;
 • gromadzenie dokumentacji punktu przedszkolnego.
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny.
Warunki zatrudnienia:
 • zatrudnienie na umowę o pracę na 5/8 etatu na czas określony;
 • czas pracy: od poniedziałku do piątku, 5 godzin dziennie;
 • wynagrodzenie: 2 210,00 zł brutto.
Określenie miejsca składania dokumentów:
Osoby zainteresowane zatrudnieniem są proszone o przesłanie wymaganych dokumentów do 28 maja 2021 r. na adres mailowy:
 • kurpsierazem@wp.pl

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Magdalena Anna Walijewska - dyrektor
magdalena.warych@interia.pl
tel.: 690-902-019

lub

Edyta Wioletta Ceberek
kurpsierazem@wp.pl
tel.: 517-479-418

 

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl