Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2023-11-07
Nauczyciel punktu przedszkolnego w Lipie
Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje nauczyciela punktu przedszkolnego "Śpiewające Brzdące" w Lipie.

1.Miejsce Wykonywania pracy:
Punkt Przedszkolny "Śpiewające Brzdące", Lipa 64, 06-323 Jednorożec.

2.Wymagania niezbędne:
-przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne/edukacja elementarna lub pokrewne, 
-pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
-brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

3.Doświadczenie zawodowe:
Mile widziane co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku.

4.Wymagane cechy osobowości:
-cierpliwość,
-odporność na stres,
-kreatywność,
-pogodne usposobienie.

5.Wymagane umiejętności:
-znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word, Excel, 
-efektywna organizacja pracy własnej

6.Ogólny zakres obowiązków:
-prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku 3-5 lat zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
-sporządzanie miesięcznych sprawozdań z działania punktu przedszkolnego i dostarczanie ich do biura Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem",
-prowadzenie dziennika zajęć punktu przedszkolnego, 
-sporządzanie półrocznych kart obserwacji dzieci, 
-gromadzenie dokumentacji punktu przedszkolnego.

7.Wymagane dokumenty:
-CV,
-list motywacyjny,

8.Warunki zatrudnienia
-zatrudnienia na 1/2 etatu - czas określony
-czas pracy: od poniedziałku do piątku, 4 godziny dziennie,
-wynagrodzenie: 2 800,00 zł brutto

9.Określenie miejsca składania dokumentów:
Osoby zainteresowane zatrudnieniem są proszone o przesłanie wymaganych dokumentów na adres mailowy - kurpsierazem@wp.pl
copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl