Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

archiwum

2016-01-14
IX edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego
IX edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności na najlepszy produkt roku 2015 organizowanego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje IX edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2015.

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami, np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

Zamierzeniem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zgłoszenia do konkursu należy składać wyłącznie drogą pocztową na załączonym formularzu zgłoszenia do konkursu, w terminie do 29 lutego 2016 r. na podany poniżej adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania konkursu zawarte są w załączonym regulaminie konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2015.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów:
22 59 79 116 lub 22 59 79 146
bądź drogą elektroniczną na adres:  krzysztof.zaniewski@mazovia.pl lub  marta.krol@mazovia.pl

Informacja źródłowa znajduje się na stronie organizatora www.mazovia.pl

Zachęcam też do zapoznania się z relacjami z poprzednich edycji konkursu:
- edycja VIII 
- edycja VII 
- edycje od I do VI 

W przypadku ewentualnych pytań można kontaktować się też z pracownikami Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka lub pracownikami Terenowych Zespołów Doradztwa MODR, którzy mogą udzielić ewentualnej pomocy w przygotowaniu zgłoszeń konkursowych.
Kontakt do siedzib terenowych MODR Oddział Ostrołęka
copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl