Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Idea Projektów Grantowych


Z przeprowadzonej analizy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”, na etapie planowania Lokalnej Strategii Rozwoju powstał pomysł na stworzenie nowego sposobu na aktywizację społeczności lokalnej jakim są PROJEKTY GRANTOWE.

Grupą docelową projektów grantowych są Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne lokalnie działające organizacje pozarządowe, które potrzebują wsparcia instytucjonalnego i finansowego dla realizacji swoich pomysłów. Ważne jest, aby małe organizacje lokalne przejęły inicjatywę w zakresie integracji i animacji środowisk wiejskich i realizowały tą ideę za pomocą grantu udzielanego przez LGD „Kurpsie Razem”. Dzięki  możliwości ubiegania się o dofinansowanie na „miejscu” społeczność lokalna z większą chęcią podejmuje trud złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Na obecny okres wdrażania LSR przewidziane są trzy projekty grantowe z czego pierwszy tj. „Festyny integrujące wieś Kurpiowską” jest w trakcie realizacji. Na 2018 rok zaplanowany jest projekt dotyczący kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a w 2019 roku będą organizowane warsztaty kulinarne.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane lokalne organizacje do kontaktu z Nami i korzystania ze środków przewidzianych na projekty grantowe w LSR.

Dotychczas zrealizowane projekty:


Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl