Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2019-06-14
Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo!

Zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00018-6933-UM0710030/16 z dnia 17 maja 2016r.,LGD „Kurpsie Razem” złożyło wniosek o podwyższenie wysokości środków finansowych o kwotę 990 000,00PLN na wsparcie operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

W związku z powyższym została udostępniona zmieniona Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kurpsie Razem, w której zaktualizowano wskaźniki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w celu ogólnym 1, plan działania i budżet, a także wprowadzono inne informacje wynikające z konsultacji społecznych z mieszkańcami, w tym zmieniono operacje konkursowe na projekty grantowe, zmieniono całkowitą wartość projektu grantowego, a także zmieniono kryteria oceny projektów nr 3 i 10 na operacje dotyczące podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz kryterium nr 10 na operacje o powierzenie grantu.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023
Procedura oceny zgodności operacji z LSR 06.2019

Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl