Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2019-09-19
Zaproszenie na spotkanie nt. potrzeb i problemów organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”wspólnie z Federacją Mazowia gorąco zaprasza wszystkieorganizacje pozarządowe na spotkanie warsztatowe.

Organizacje pozarządowe - potrzeby i problemy

Na spotkaniu będziemy rozmawiali o problemach, z którymi borykają sięorganizacje pozarządowe na naszym terenie, jakie są ich potrzeby oraz comogłoby wpłynąć pozytywnie na ich rozwój.

 

Terminyspotkań (do wyboru):

  • 24 września 2019 r. – Kadzidło, Gminna Biblioteka Publiczna, im. Wojciecha Woźniaka, ul. Kościuszki 17, 07-420 Kadzidło
  • 25 września 2019 r. – Jednorożec, Lokalny Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 5, 06-323 Jednorożec
Spotkania będą odbywać się w godzinach 12:00 - 16:00.

Zapraszamy wszystkieorganizacje pozarządowe działające na terenie LGD „Kurpsie Razem” - w tym KołaGospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenia, Towarzystwa iFundacje.

Spotkaniema charakter otwarty.


Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl