Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2019-06-14
Wizyta studyjna LGD Zalew Zegrzyński na terenie LGD "Kurpsie Razem"

W dniu 11.06.2019 r. w „Kurpiowskiej Krainie” w Wydmusach Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przywitała partnerską organizację - Lokalną Grupę Działania „Zalew Zegrzyński”, która zorganizowała wyjazd studyjny dla 45 osób w ramach  projektu pt. „Budowanie partnerstw lokalnych istotnym elementem rozwoju społeczności wiejskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji własnej, poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyjeździe udział wzięły osoby z grup defaworyzowanych - młodzi do 35 lat, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety oraz osoby niepełnosprawne, a także członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD oraz inne osoby, które współpracowały z LGD Zalew Zegrzyński na rzecz celów statutowych stowarzyszenia. 

Magdalena Anna Walijewska - Prezes Stowarzyszenia LGD „Kurpsie Razem” przywitała gości i zapoznała uczestników wyjazdu z dziedzictwem kulturowym Kurpiów, działalnością LGD „Kurpsie Razem”, a także z dobrymi praktykami z zakresu wykorzystywania tradycji i kultury ludowej w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Bardzo dziękujemy uczestnikom wyjazdu za mile spędzony czas.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć J


Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl