"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2021-11-12
Szkolenia w zakresie pisania wniosków - podejmowanie działalności gospodarczej i projekt grantowy (28-29.10.2021, 03-08.11.2021)
Na przełomie października i listopada 2021 r. odbyły się szkolenia w zakresie pisania wniosków w ramach zbliżających się konkursów na podejmowanie działalności gospodarczej oraz projektu grantowego pn. "Kurpiowskie kulinaria".

Wszystkie szkolenia prowadziła Pani Barbara Szczubełek, która przekazywała mieszkańcom obszaru LGD "Kurpsie Razem", jak prawidłowo wypełnić wniosek i biznesplan oraz skompletować niezbędne załączniki. W tych samych dniach odbywały się również analogiczne szkolenia dla potencjalnych grantobiorców, zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania projektów na organizację kurpiowskich warsztatów kulinarnych i wydarzeń związanych z promocją produktów lokalnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkoleń --> GALERIA.

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl