Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2019-03-11
Spotkanie ewaluacyjne - 22.02.2019 r.

W dniu 22 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie w zakresie ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą, lokalni liderzy oraz pracownicy biura LGD. Spotkanie prowadziła Magdalena Walijewska – Prezes LGD „Kurpsie Razem”.


W latach 2016 – 2018 LGD „Kurpsie Razem” zorganizowało 7 konkursów związanych z udzielaniem wsparcia finansowego na projekty dotyczące przedsiębiorczości, grantów dla organizacja pozarządowych i infrastruktury.

W tym okresie z 9 mln zł przeznaczonych na działania realizujące cele Strategii Rozwoju Lokalnego, zostało wydanych 7,84 mln zł, natomiast pozostałe 1,16 mln zł to budżet do realizacja na lata 2019-2020 na projekty związane ze wsparciem dla organizacji pozarządowych i rozwój przedsiębiorczości obszaru działania LGD.


Spotkanie miało na celu uzyskanie informacji zwrotnej na temat dotychczas dofinansowanych i wdrażanych projektów oraz zapoznanie się z oczekiwaniami lokalnej społeczności dotyczącymi przyszłych konkursów. W  związku z powyższym uczestnicy oceniali:

1.   sposób przeprowadzenia konkursów;

2.   przepisy, procedury i proces składania wniosków;

3.   lokalne kryteria wyboru;

4.   zmiany społeczno-gospodarcze związane z zakończonymi konkursami;

5.   poszczególne projekty i poziom trudności ich realizacji;

6.   aktywność poszczególnych gmin, ich mieszkańców, lokalnych liderów i władz samorządowych we wspieraniu lokalnej społeczności w realizacji inicjatyw oddolnych;

7.   skuteczność funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”;

8.   sytuację na rynku pracy;

9.   sposoby informowania o naborach wniosków.


Jako przedstawiciele LGD uzyskaliśmy cenne informacje, które z pewnością przydadzą się podczas organizacji kolejnych naborów wniosków, a także przy ocenie i usprawnieniu działań realizowanych przez Nasze Stowarzyszenie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu.Magdalena A. Walijewska

               PrezesGaleria zdjęć >>>


Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl