Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONKURSY 2019

2019-08-22
Rekrutacja na szkolenia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i powierzenia grantu
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” zaprasza zainteresowanych do rekrutracji na szkolenia dotyczące pisania wniosku o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej oraz powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

Projekt skierowany jest w do osób zamieszkałych na terenie działania LGD "Kurpsie Razem".


Terminy i miejsca szkoleń:
 1. 09 września 2019 - Gospodarstwo Agroturystyczne „ELA”, Wydmusy 59, 07-430 Myszyniec

 2. 10 września 2019 - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse

 3. 11 września 2019 - Urząd miasta i gminy, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele

 4. 12 września 2019 - Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis

 5. 13 września 2019 - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Długa 13, 06-320 Baranowo
Wszystkie szkolenia odbywać się będę się w godzinach 10:00 - 15:00.

Zasady uczestnictwa w szkoleniu:
 1. Zgłoszenie uczestników w formie karty rekrutacyjnej.
 2. Wypełnioną elektronicznie kartę należy wysłać emailem na adres: doradcakurpsierazem@interia.pl
 3. Liczba miejsc na każde szkolenie jest ograniczona i wynosi 15 osób.
 4. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenia zostaną poinformowane telefonicznie.
 6. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie w dniu szkolenia wstępnie wypełnionego wniosku i biznesplanu (do pobrania >> TUTAJ w punkcie "II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej"), a w przypadku projektu grantowego wniosku o powierzenie grantu (do pobrania >> TUTAJ).
Nieprzekraczalny termin składania wniosków: do 4 września 2019 roku.

Szkolenia maja charakter zamknięty. 

Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udziela Barbara Szczubełek – doradca ds. projektów
tel. 507 856 135
e-mail: doradcakurpsierazem@interia.pl

Karty rekrutacyjne do pobrania poniżej  ¯  ¯  ¯


Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiKARTA REKRUTACYJNA - organizacje pozarządowe
KARTA REKRUTACYJNA - organizacje pozarządowe
KARTA REKRUTACYJNA - osoby fizyczne
KARTA REKRUTACYJNA - osoby fizyczne

Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl