"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONKURSY 2017

2017-08-07
REKRUTACJA NA SZKOLENIA
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” zaprasza zainteresowanych w szczególności przedstawicieli samorządów gmin na spotkania informacyjne oraz szkolenia dotyczące pisania wniosku o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Terminy i miejsca szkoleń:
  1. 22.08.2017r. - Sala Bankietowa "Patola", Zawady 95, 06-320 Baranowo;
  2. 23.08.2017r. - Agroturystyka Sala Bankietowa Krzyżewscy, ul. ks. kan. E. Sierbińskiego 48, 07-436 Lipniki.
Zgłoszenia na spotkania i szkolenia odbywają się poprzez wypełnienie kart rekrutacyjnych. Z każdej gminy objętej działaniem LGD "Kurpsie Razem" można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Informujemy, że szkolenia maja charakter zamknięty. 

Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udzielają Monika Rydel i Barbara Szczubełek – doradcy ds. projektów pod numerami telefonów 517-479-418, 507-856-135, e-mail: doradcakurpsierazem@interia.plMateriał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsikarta rekrutacyjna doc
karta rekrutacyjna pdf

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl