Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2021-02-09
Oferta pracy - pomoc administracyjna
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ''Kurpsie Razem'' poszukuje pracownika na stanowisko pracy - pomoc administracyjna

Warunki zatrudnienia:
 • umowa o pracę na czas określony w ramach prac interwencyjnych,
 • okres zatrudnienia: od 1 marca 2021 r. - 28.02.2022 r.,
 • wymiar czasu pracy: pełen etat,
 • system czasu pracy: od poniedziałku do piątku, 8 godz. dziennie,
 • miejsce pracy: biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Kurpsie Razem'', ul. Plac Wolności 60 pok. 31, 07-430 Myszyniec.

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów do pracy:
 • poziom wykształcenia: minimum średnie,
 • doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie zawodowe w organizacji pozarządowej lub administracji publicznej. 

Wymagania konieczne:
 • rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce jako osoba bezrobotna,
 • umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:
 • znajomość procedur administracyjnych.
 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania.
 • posiadanie wiedzy na temat PROW 2014-2020,
 • posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych,
 • doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy krajowych i zagranicznych.

Ogólny zakres obowiązków:
 • prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia oraz gromadzenie aktów prawnych regulujących działalności Stowarzyszenia;
 • sumienne wykonywanie poleceń przełożonego;
 • obsługa programów komputerowych koniecznych do wykonywania obowiązków, takich jak edytory tekstu, czy arkusze kalkulacyjne;
 • obsługiwanie poczty tradycyjnej oraz elektronicznej;
 • sporządzanie różnego rodzaju dokumentów, pism, sprawozdań i zestawień oraz nadzorowanie ich obiegu;
 • obsługiwanie urządzeń biurowych, takich jak komputer, drukarka czy kserokopiarka; 
 • odbieranie telefonów i przeprowadzenie rozmów telefonicznych lub kierowanie ich do odpowiednich pracowników Stowarzyszenia, 
 • nadzorowanie i porządkowanie dokumentów Stowarzyszenia oraz ich odpowiednia archiwizacja - wykonywanie zadań organizacyjnych i koordynacyjnych. 
 • wprowadzenie i przetwarzanie danych w systemie komputerowym,
 • stała współpraca z pozostałymi pracownikami Stowarzyszenia oraz wspierania ich działań. 

Wymagane dokumenty:
 • podpisane CV oraz lis motywacyjny. 
Składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy wysłać na adres e-mail: kurpsierazem@interia.pl do 18 lutego 2021 roku.

Informacje dodatkowe:
Kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacyjnej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Dane do kontaktu:
Magdalena Anna Walijewska
tel.: 690-902-019

Dorota Jolanta Młynarska
tel.: 517 479 418 


Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl