Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Promocja - Aktywizacja - Turystyka - Ochrona Dziedzictwa

2018-06-05
O g ł o s z e n i e
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” w związku z realizacją Projektu Współpracy pt. „Promocja – Aktywizacja – Turystyka – Ochrona Dziedzictwa” realizowanego w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania ogłasza, że w ramach jednego z zadań projektu współpracy będzie tworzenie Questu w Czarnieńskim Rezerwacie.

Co to jest Quest?

Quest to nieoznakowany w terenie szlak, którym można wędrować kierując się informacjami zawartymi w rymowanych wskazówkach, zawierających dodatkowo zagadki. Rozwiązanie zagadek pozwala na dotarcie do ukrytego na końcu skarbu. 
Wszystkich zainteresowanych poznaniem metody i tworzeniem questu zapraszamy na dwudniowe warsztaty, które odbędą się:
25-27.06.2018, w godzinach 9:00 - 17:00.
Organizator zapewnia kawę, herbatę, ciasto oraz ciepły posiłek.
Warsztaty będą prowadzone przez Barbarę Kazior, Trenera Questingu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa

Kogo zapraszamy?

Do tworzenia questu zapraszamy przedstawicieli społeczności lokalnej – szczególnie regionalistów, nauczycieli, animatorów kultury, pasjonatów, osoby zajmujące się edukacją, turystyką, promocją oraz wszystkich, którzy chcą współtworzyć nową atrakcję turystyczną i edukacyjną w ciekawy sposób.

Jak można się zgłosić?

Zgłoszenia są przyjmowane mailowo od 5.06.2018 do 15.06.2018r do godziny 15:00. Mail powinien zawierać imię, nazwisko, krótki opis dlaczego chcesz wziąć udział w tworzeniu Questu, czym zajmujesz się na co dzień. 
Ilość miejsc ograniczony w myśl zasady kto pierwszy ten lepszy.

Osoby, które się zakwalifikują otrzymają informację mailową dotyczą dalszej części przebiegu samej realizacji Questu. 

Serdecznie zachęcamy!Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl