Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2020-03-12
Nabór do konkursu FIO - Mazowsze Lokanie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" jako ambasador programu FIO Mazowsze Lokalnie informuje, że od 13 marca 2020 roku rozpocznie się nabór wniosków do tegorocznego konkursu FIO - Mazowsze Lokalnie, w którym do wygrania jest ponad 80 dotacji w wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł. Generator wniosków zostanie uruchomiony 13 marca 2020 roku. 

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych oraz samopomocowych grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego.

Projekty, mające szanse na dofinansowanie:
  • w ramach ścieżki "inicjatywy oddolne" - projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach;
  • w ramach ścieżki "wsparcie dla grup samopomocowych" - projekty wspierające działania w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu oraz wyrównywania szans;
  • w ramach ścieżki "rozwój organizacji" - projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (do 30 miesięcy), m. in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich.

Wszystkie projekty oceniane będą dwuetapowo:
  • I etap - ocena fiszki projektowej złożonej poprzez generator wniosków na stronie www.mazowszelokalnie.pl
  • II etap - (dla zakwalifikowanych) prezentacja projektu przed komisją oceniająca w jednym z miast: Warszawa, Siedlce, Radom oraz w zależności od ilości projektów zakwalifikowanych do drugiego etapy: Ostrołęka, Ciechanów, Płock lub Grodzisk Mazowiecki.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursowym 2020


Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl