Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONKURSY 2019

2020-01-21
Listy operacji wybranych i niewybranych w zakresie rozwoju działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR w ramach konkursu 9/2019
W dniu 17 stycznia 2020 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem" w celu oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR.

Poniżej prezentujemy wyniki Posiedzenia.


W wyniku oceny operacji przez członków Zarządu LGD 22 projekty zostały uznane za zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem". Wszystkie ww. projekty mieszczą się w limicie dostępnych środków oraz uzyskały odpowiednią liczbę punktów określoną w ogłoszeniu, tym  samym zostały wybrane do dofinansowania.


W wyniku oceny operacji przez członków Zarządu LGD 7 projektów zostało uznanych za zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem", jednak nie uzyskał minimalnej liczby punktów określonej w ogłoszeniu. 


W wyniku oceny operacji przez członków Zarządu LGD 1 projekt został uznany za niezgodny ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem", tym samym nie został wybrany do dofinansowania.

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania
Lista rankingowa operacji niewybranych do finansowania
Lista rankingowa operacji niewybranych do finansowania - niezgodnych ze strategią rozwoju lokalnego
Protokół z posiedzenia Zarządu LGD Kurpsie razem w dniu 17.01.2020 r.

Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl