"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Efektem wdrażania LSR jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania LGD „Kurpsie Razem”.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONKURSY 2017

2017-04-24
Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania - projekt grantowy dotyczący organizacji festynów integrujących wieś kurpiowską
W dniu 19 kwietnia 2017 roku w Wydmusach odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" mające na celu ocenę i wybór wniosków do dofinansowania w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz rozwiązań innowacyjnych – projekt grantowy dotyczący organizacji festynów integrujących wieś kurpiowską

Znak sprawy: 2/2017/G

W wyniku oceny wstępnej dokonanej przez pracowników biura LGD wszystkie operacje/projekty złożone w odpowiedzi na ogłoszony konkurs zostały uznane za zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W wyniku oceny Zarządu Stowarzyszenia 14 operacji/projektów zostało uznanych za zgodne ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz spełniały minimalne wymagania wskazane w ogłoszeniu. Ponadto wszystkie operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs i tym samym zostały wybrane do dofinansowania.


Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiLista rankingowa operacji wybranych do finansowania, zgodnych ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia LGD "Kurpsie Razem" - projekty grantowe
Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" w dniu 19.04.2017r.
Lista rankingowa zmieniona Uchwałą nr IV/02/17 z dnia 19.04.2017r. Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania, zgodnych ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia LGD "Kurpsie Razem" -rozpoczęcie działalności

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl