Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONKURSY 2019

2019-11-14
Lista operacji w zakresie ochrony oraz promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wpierania twórczości ludowej i wzmocnienia potencjału turystycznego regionu
W dniu 7 listopada 2019 roku odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” w celu wyboru i oceny grantobiorców w ramach ogłoszonego konkursu nr 8/2019/G w zakresie ochrony oraz promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspierania twórczości ludowej i wzmocnienia potencjału turystycznego regionu objętego strategią rozwoju lokalnego w okresie 2017-2023 - wzrost atrakcyjności turystycznej i promocja obszaru objętego lokalna strategia rozwoju.

W trakcie trwania Konkursu do biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie. W wyniku oceny Zarządu Stowarzyszenia wszystkie z 9 złożonych w ramach Konkursu operacji/projektów zostały uznane za zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia LGD "Kurpsie Razem". Wszystkie zadania zostały wybrane do dofinansowania, ponieważ spełniają wymagania wskazane w ogłoszeniu oraz mieszczą się w limicie dostępnych środków.


W wyniku oceny Zarządu Stowarzyszenia żadna z operacji rozpatrywanych nie została uznana za niezgodną ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem".
Protokół z Posiedzenia Zarządu 8-2019-G
Lista operacji wybranych do finansowania

Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl