Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19. Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

poddziałanie19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

InstytucjaZarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2018-10-05
Kobieta Przedsiębiorcza na Obszarach Wiejskich 2018
W dniu 26 września 2018 r.  w Domu Weselnym „PIAST” w Makowie Mazowieckim odbyła się konferencja pn. „Kobieta Przedsiębiorcza na Obszarach Wiejskich" pod hasłem „Produkcja żywności z gospodarstwa”. 
„Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich” to projekt, który ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych osób we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz informowanie społeczeństwa oraz potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym. Organizatorem projektu jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Oddział Ostrołęka, natomiast Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” jest Partnerem projektowym. 
Podczas konferencji omawiane były zagadnienia dotyczące współpracy, produkcji i sprzedaży żywności z gospodarstwa oraz gdzie można szukać środków finansowych. W konferencji udział wzięły kobiety, które aktywnie uczestniczą w życiu naszych społeczności lokalnych. Uczestniczki dowiedziały się jak organizować własne przedsięwzięcia oraz gdzie i jak szukać środków do ich finansowania. Organizatorzy zachęcali do dalszej współpracy oraz aktywizacji na rzecz obszarów wiejskich. 

Logotypy

Niniejsza strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl