Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
2020-11-25
Gmina Myszyniec z udziałem Partnerów: Powiatu Ostrołęckiego, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach realizuje projekt pn. "Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec", który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV - "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.1 - "Odnawialne źródło energii (OZE)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2020-09-07
W dniu 4 września 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Stypendialnej. Na rok akademicki 2020/2021 Lokalna Komisja Stypendialna mogła rekomendować do otrzymania stypendium maksymalnie 5 osób z obszaru gmin objętych programem.
2020-08-17
Rodzice przedszkolaków - ze względu na utrudnioną sytuację związaną ze zjawiskiem pandemii w tym roku możecie zapisać swoje dzieci do naszych punktów przedszkolnych także bezpośrednio w naszym biurze.
2020-08-04
Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje osoby na wolne stanowiska pracy - nauczyciel punktu przedszkolnego.
2020-06-26

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi oraz Związkiem Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” ogłasza XIX edycję Programu Stypendiów Pomostowych  dla tegorocznych maturzystów.

2020-02-27
Z satysfakcją informujemy, że jest już dostępny raport sytuacji organizacji społecznych na terenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem", Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowsza" i miasta Ostrołęki.
2019-12-02
Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" przy współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszeniem „Projekt Radomir” serdecznie zapraszają na seminarium podsumowujące realizację zadania publicznego "Forum Inicjatyw Społecznych Mazowsza Północno-Wschodniego".

2019-11-20
Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje osób na wolne stanowiska pracy - nauczyciel punktu przedszkolnego.
2019-10-18
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości opublikowała listę stypendystów, którzy otrzymali stypendia pomostowe na rok akademicki 2017/2018. Stypendia zostały przyznane w ramach konkursu na Stypendia Pomostowe dla tegorocznych maturzystów.
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl