Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2020-06-26
XIX edycja Programu Stypendiów Pomostowych

UWAGA!

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności,
Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi 
oraz 
Związkiem Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

 


OGŁASZA

XIX edycję Programu Stypendiów Pomostowych

dla tegorocznych maturzystów


                          

Program jest skierowany do wszystkich osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:


1.  Są maturzystami 2020 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2020 roku będą dyskwalifikowani;

 

2. Mieszkają na terenie jednej z gmin, na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki;

 

3.  Pochodzą z rodzin o niskich dochodach - w przeliczeniu na osobę dochód nie jest wyższy niż 1820,00 zł brutto, wyliczony w czerwcu 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

 

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach;

 

5.  Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.

 

O stypendium nie mogą się ubiegać maturzyści podejmujący studia na kierunkach służb mundurowych.

 

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na rok akademicki 2020/2021 rekomenduje 9 osób do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości 5 000,00 zł (500,00 zł miesięcznie), przy czym liczba ta może ulec zmniejszeniu po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Stypendialną Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Pierwszeństwo mają osoby, które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów z danej gminy objętej programem.


W celu ubiegania się o stypendium niezbędne są następujące dokumenty:

1.  Kserokopia świadectwa dojrzałości;

2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów brutto rodziny w czerwcu 2020 r. (załączniki do oświadczenia będą wymagane na etapie uzyskania przez maturzystę rekomendacji Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”);

3.  Klauzula informacyjna dla członków rodzin kandydatów na stypendystów.


Zachęcamy do zapoznania się z "Najczęściej zadawanymi pytaniami" dołączonymi do ogłoszenia.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2020 r. na adres: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.


W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu dokumentów do biura.

 

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata, Algorytm oraz Regulamin przyznawania stypendiów dostępne są na stronie internetowej www.kurpsierazem.eu w aktualnościach oraz w zakładce dokumenty do pobrania.

 

Biuro Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” znajduje się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu,ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, II piętro,pok. nr 31 i jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.Kontakt:

tel. 517 479 418

e-mail: kurpsierazem@wp.pl, kurpsierazem@interia.pl


Klauzula informacyjna dla członków rodzin kandydatów na stypendystów
Regulamin stpendia pomostowe XIX
Algorytm
Najczęściej zadawane pytania
Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata
copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl