Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2019-08-08
Wstępna lista maturzystów rekomendowanych do otrzymania stypendium pomostowego na rok akademicki 2019/2020
W dniu 8 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Stypendialnej. Na rok akademicki 2019/2020 Lokalna Komisja Stypendialna mogła rekomendować do otrzymania stypendium maksymalnie 5 osób z obszaru gmin objętych programem, przy czym dwie spośród nich znalazły się na liście rezerwowej.
 
Rekomendację Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" do otrzymania stypendium pomostowego uzyskały następujące osoby:
 
  1. Mateusz Kochański – Gmina Olszewo - Borki, liczba punktów: 250,40;
  2. Kacper Świder – Gmina Myszyniec, liczba punktów: 174,20;
  3. Aleksandra Bałdyga – Gmina Czarnia, liczba punktów: 112,20.

Lista rezerwowa:
 
  1. Maja Sokołowska – Gmina Myszyniec, liczba punktów: 166,20;
  2. Maria Magdalena Pisarek – Gmina Myszyniec, liczba punktów:: 164,20.

Do otrzymania stypendium zostali rekomendowani maturzyści, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na egzaminie dojrzałości z danej gminy objętej programem, w tym dwie osoby zostały wpisana na listę rezerwową.
Osoby rekomendowane proszone są o zarejestrowanie się oraz wypełnienie wniosku w wersji on-line, poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (dla studentów I roku, segment II).
 
 
Aby prawidłowo wypełnić wniosek, stypendysta powinien przygotować świadectwo maturalne, zaświadczenie lub decyzję o przyjęciu na studia oraz dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto rodziny w czerwcu 2019 r. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze LGD "Kurpsie Razem" do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz.16:00
 
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Instrukcją Krok po Kroku oraz Najczęściej zadawanymi pytaniami dostępnymi pod linkiem
 
UWAGA! W/w lista stypendystów nie jest listą ostateczną.
 
Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2019/2020, stypendia przyznaje Komisja Stypendialna, powołana przez Zarząd FEP, w skład której wchodzą: po dwóch przedstawicieli PAFW i NBP, po jednym przedstawicielu FWW, ARFwP, FB i FEP oraz innych partnerów, którzy przystąpią do udziału w programie. W związku z powyższym ostateczna lista stypendystów zostanie ogłoszona i zamieszczona przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do 10 października 2019 roku.

Protokół z zebrania Lokalnej Komisji Stypendialnej
copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl