Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2020-02-27
Raport sytuacji organizacji społecznych

Z satysfakcją informujemy, że jest już dostępny raport sytuacji organizacji społecznych na terenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem", Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowsza" i miasta Ostrołęki, który powstał w drodze realizacji zadania publicznego "Forum Inicjatyw Społecznych Mazowsza Północno-Wschodniego".


Stworzenie raportu miało na celu poznanie sytuacji i potrzeb organizacji pozarządowych na terenie działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kurpsie Razem”, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowsza" oraz Miasto Ostrołęka.


Został napisany na podstawie analizy desk research, warsztatów badawczych i wywiadów indywidualnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Zawiera także rekomendacje, które pomogą planować lepsze i bardziej skuteczne działania wspierające lokalnie działające organizacje pozarządowe.


Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu objętego badaniem do zapoznania się z raportem, który jest dostępny w biurze LGD "Kurpsie Razem". W celu jego otrzymania prosimy o kontakt lub odwiedzenie nas w naszym biurze w Myszyńcu przy ul. Plac Wolności 60 lok. 31.


Zawartość raportu:


Spis treści:

Wstęp

Badanie

 • Metoda
 • Teren badania
 • Uczestnicy i uczestniczki warsztatów badawczych

Dane liczbowe

 • Charakterystyka organizacji uczestniczących w badaniach
 • Obszary aktywności
 • Fenomen Kół Gospodyń Wiejskich
 • Sytuacja OSP i klubów sportowych w regionie
 • Działania oddolne

Kondycja organizacji społecznych w regionie

 • Problemy i wyzwania lokalnych organizacji
 • Hamulce działań
 • Motory działań
 • Poczucie bycia trzecim sektorem
 • Finansowanie organizacji
 • Rola liderów organizacji
 • Współpraca między organizacjami

Współpraca z samorządem

Współpraca z instytucjami kultury

Komunikacja pomiędzy organizacjami

 • Relacje bezpośrednie i kontakt osobisty
 • Regionalni liderzy
 • Regionalne centrum NGO
 • Sieciowanie się organizacji

Podsumowanie i rekomendacje


Bardzo dziękujemy autorkom raportu Ani Czyżewskiej oraz Martynie Studzińskiej z Federacji Mazowia za zaangażowanie we wspólną pracę jak także Mazowieckiemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej i Projektowi Radomir za współpracę oraz organizacjom pozarządowym, które wzięły udział w badaniu.

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl