Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2019-08-13
Poszukiwani nauczyciele Punktów Przedszkolnych
Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje osób na wolne stanowiska pracy - nauczyciel punktu przedszkolnego.

Miejsce wykonywania pracy: 
1. Punkt przedszkolny "Zielony Gaik" w Surowem, Surowe 194, 07-431 Czarnia - 1 miejsce pracy.
2. Punkt przedszkolny "Planeta uśmiechu" w Wykrocie, Wykrot 21a, 07-430 Myszyniec - 1 miejsce pracy.
3. Punkt przedszkolny "Zaczarowany Ołówek" w Ulatowie - Pogorzeli, Ulatowo-Pogorzel 72, 06-323 Jednorożec - 1 miejsce pracy.

 1. Określenie wymagań
  • Wymagania niezbędne:
   • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   • Przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna lub wychowanie przedszkolne lub edukacja elementarna lub pokrewne. 
 2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku.
 3. Wymagane cechy osobowe:
  • cierpliwość,
  • odporność na stres,
  • kreatywność,
  • pogodne usposobienie.
 4. Wymagane umiejętności:
  • znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel,
  • efektywna organizacja pracy własnej.
 5. Ogólny zakres obowiązków:
  • prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku od 3 do 5 lat zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
  • sporządzanie miesięcznych sprawozdań z działania punktu przedszkolnego i dostarczanie ich do biura Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”,
  • prowadzenie dziennika zajęć punktu przedszkolnego,
  • sporządzanie półrocznych kart obserwacji dzieci,
  • gromadzenie dokumentacji punktu przedszkolnego.
 6. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjnych.
 7. Warunki zatrudnienia:
  • zatrudnienie na umowę o pracę na 1/2 etatu na czas określony od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.,
  • czas pracy: od poniedziałku do piątku, 4 godziny dziennie.
 8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
  Osoby zainteresowane zatrudnieniem są proszone o przesłanie na adres mailowy: kurpsierazem@wp.pl wymaganych dokumentów 
  do dnia 26 sierpnia 2019 r.

Dane do kontaktu w sprawie ogłowszenia:

·     mail: magdalena.warych@interia.pl, tel.: 690-902-019

copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl