Tańce kurpiowskie

Kurpie to ludzie weseli, zawzięci i pełni uporu, ale i towarzyscy, gościnni i życzliwi. Z pozytywnego usposobienia wynika zamiłowanie do tańców ludowych: starej baby, fafura i powolniaka. Mają one specyficzną melodię, rytm i są bardzo żywioło

Kultura kurpiowska

Sztuka bursztyniarska, ozdobne wycinanki, ludowe zwyczaje, specjały kuchni kurpiowskiej, regionalne imprezy, krzyże i kapliczki przydrożne to wspaniałe atrakcje turystyczne dla odwiedzających Puszczę Zieloną.

Sztuka ludowa

Plastyka obrzędowa, rękodzieło artystyczne, w tym: rzeźba kurpiowska, wycinanka, wyroby z bursztynu, a także dawne obrzędy i zwyczaje jako dorobek sztuki ludowej stanowią prawdziwy powód do dumy dla mieszkańców Kurpi Zielonych.

Zespoły ludowe

Na obszarze Kurpi działa kilkadziesiąt zespołów folklorystycznych, których występy odbywają się w strojach ludowych. W działalność zespołów angażują się dzieci, młodzież i dorośli. Grupom tanecznym towarzyszą zespoły muzyczne (grajki)

Przyroda

Wyjątkowo atrakcyjny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym jest teren Kurpi Zielonych: czystość powietrza, zwarte kompleksy leśne, pastwiska przeplatane zadrzewieniami, drobne cieki wodne, rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

Turystyka

Teren LGD „Kurpsie Razem” cechuje bogactwo świata przyrodniczego. Obszary leśne oraz sąsiedztwo rzek Narew i Omulew stanowią idealne miejsca lęgowe dla dzikiego ptactwa, a lasy idealne schronienie dla wielu gatunków zwierząt.

Kultura materialna

Krzyże przydrożne to elementy charakterystyczne dla krajobrazu Kurpi Zielonych. Rozsiane po całym terenie wśród drzew i otulającej je soczystej zieleni były i są świadectwem głębokiej, silnie zakorzenionej wiary ludności kurpiowskiej.

Przyroda

Wyjątkowo atrakcyjny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym jest teren Kurpi Zielonych: czystość powietrza, zwarte kompleksy leśne, pastwiska przeplatane zadrzewieniami, drobne cieki wodne, rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

Przedszkola bez granic

Projekt „Przedszkola bez granic” to wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat mieszkających na wsiach na terenie działania LGD „Kurpsie Razem”, to także nauka poprzez zabawę, wycieczki edukacyjne, pomoc logopedy i psychologa.

Strona startowa LGD PROW 2007-2013


Informacje o Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" PDF Drukuj Email

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" jest organizacja pozarządową, która łączy podmioty społeczne, gospodarcze oraz samorządy we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju 8 gmin:

Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki.

Mapa przedstawia obszar działania LGD Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem"


Organizacja jest zorganizowana w formule Lokalnej Grupy Działania – charakterystycznej dla podejścia typu Leader.

LGD „Kurpsie Razem” ma charakter otwarty i pozwala na włączanie kolejnych podmiotów prawnych z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Sposób rozszerzenia lokalnej grupy działania określają przepisy §7 i §13 Statutu. Zgodnie z nimi członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie, jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna zainteresowana rozwojem celów Związku oraz posiadająca faktyczną możliwość ich realizacji. Osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być Członkami Wspierającymi Związek.

Organizacja realizuje swoje cele statutowe, głównie poprzez pozyskiwanie funduszy na realizację projektów społecznych. Od początku swojego istnienia LGD zrealizowało z sukcesem dwa duże projekty, które były współfinansowane z funduszy strukturalnych UE: Przedszkola bez granic (Europejski Fundusz Społeczny) i Kurpiowszczyzna - produkty markowe (Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej). 

LGD realizuje również zadania publiczne z zakresu kultury, edukacji i turystyki, pozyskując na ten cel pieniądze w formie dotacji celowych z budżetów gmin partnerskich oraz samorządu województwa mazowieckiego, wsparcie finansowe dla organizacji oferują również podmioty prywatne i osoby fizyczne.

W zakładce Projekty - usługi zaprezentowano szczegółowo zrealizowane i realizowane obecnie przedsięwzięcia.

Nad prawidłowością realizowanych zadań czuwa biuro LGD w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Usytuowanie obszaru działania Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" na terenie województwa mazowieckiego

Zmieniony: wtorek, 21 czerwca 2016 07:26
 


Reklama
Reklama
Reklama

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information