Tańce kurpiowskie

Kurpie to ludzie weseli, zawzięci i pełni uporu, ale i towarzyscy, gościnni i życzliwi. Z pozytywnego usposobienia wynika zamiłowanie do tańców ludowych: starej baby, fafura i powolniaka. Mają one specyficzną melodię, rytm i są bardzo żywioło

Kultura kurpiowska

Sztuka bursztyniarska, ozdobne wycinanki, ludowe zwyczaje, specjały kuchni kurpiowskiej, regionalne imprezy, krzyże i kapliczki przydrożne to wspaniałe atrakcje turystyczne dla odwiedzających Puszczę Zieloną.

Sztuka ludowa

Plastyka obrzędowa, rękodzieło artystyczne, w tym: rzeźba kurpiowska, wycinanka, wyroby z bursztynu, a także dawne obrzędy i zwyczaje jako dorobek sztuki ludowej stanowią prawdziwy powód do dumy dla mieszkańców Kurpi Zielonych.

Zespoły ludowe

Na obszarze Kurpi działa kilkadziesiąt zespołów folklorystycznych, których występy odbywają się w strojach ludowych. W działalność zespołów angażują się dzieci, młodzież i dorośli. Grupom tanecznym towarzyszą zespoły muzyczne (grajki)

Przyroda

Wyjątkowo atrakcyjny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym jest teren Kurpi Zielonych: czystość powietrza, zwarte kompleksy leśne, pastwiska przeplatane zadrzewieniami, drobne cieki wodne, rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

Turystyka

Teren LGD „Kurpsie Razem” cechuje bogactwo świata przyrodniczego. Obszary leśne oraz sąsiedztwo rzek Narew i Omulew stanowią idealne miejsca lęgowe dla dzikiego ptactwa, a lasy idealne schronienie dla wielu gatunków zwierząt.

Kultura materialna

Krzyże przydrożne to elementy charakterystyczne dla krajobrazu Kurpi Zielonych. Rozsiane po całym terenie wśród drzew i otulającej je soczystej zieleni były i są świadectwem głębokiej, silnie zakorzenionej wiary ludności kurpiowskiej.

Przyroda

Wyjątkowo atrakcyjny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym jest teren Kurpi Zielonych: czystość powietrza, zwarte kompleksy leśne, pastwiska przeplatane zadrzewieniami, drobne cieki wodne, rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

Przedszkola bez granic

Projekt „Przedszkola bez granic” to wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat mieszkających na wsiach na terenie działania LGD „Kurpsie Razem”, to także nauka poprzez zabawę, wycieczki edukacyjne, pomoc logopedy i psychologa.

LEADER PDF Drukuj Email

LEADER jest partnerstwem trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Działania wdrażane poprzez podejście LEADER w nowym okresie programowania 2007 – 2013 mają na celu umożliwienie mieszkańcom realizacji projektów wpisujących się w Lokalną Strategię Rozwoju Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" na lata 2009-2015 (zwaną LSR). W ramach strategii LGD „Kurpsie Razem” wybiera operacje/projekty, które przyczynią się do urzeczywistnienia wizji rozwoju obszaru, która wyraża się w stwierdzeniu - Kurpiowszczyzna – obszar słynący z bogactwa kultury ludowej, walorów przyrodniczych oraz aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców


Wnioski o przyznanie pomocy muszą dotyczyć projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach następujących działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

  1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  3. Odnowa i rozwój wsi
  4. Małe projekty


W każdym roku realizacji LSR Związek ogłasza nabory wniosków:


Instytucja zarządzająca:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja płatnicza:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Wzory wniosków i instrukcje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przejdź ...

 
Reklama
Reklama
Reklama

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information