Tańce kurpiowskie

Kurpie to ludzie weseli, zawzięci i pełni uporu, ale i towarzyscy, gościnni i życzliwi. Z pozytywnego usposobienia wynika zamiłowanie do tańców ludowych: starej baby, fafura i powolniaka. Mają one specyficzną melodię, rytm i są bardzo żywioło

Kultura kurpiowska

Sztuka bursztyniarska, ozdobne wycinanki, ludowe zwyczaje, specjały kuchni kurpiowskiej, regionalne imprezy, krzyże i kapliczki przydrożne to wspaniałe atrakcje turystyczne dla odwiedzających Puszczę Zieloną.

Sztuka ludowa

Plastyka obrzędowa, rękodzieło artystyczne, w tym: rzeźba kurpiowska, wycinanka, wyroby z bursztynu, a także dawne obrzędy i zwyczaje jako dorobek sztuki ludowej stanowią prawdziwy powód do dumy dla mieszkańców Kurpi Zielonych.

Zespoły ludowe

Na obszarze Kurpi działa kilkadziesiąt zespołów folklorystycznych, których występy odbywają się w strojach ludowych. W działalność zespołów angażują się dzieci, młodzież i dorośli. Grupom tanecznym towarzyszą zespoły muzyczne (grajki)

Przyroda

Wyjątkowo atrakcyjny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym jest teren Kurpi Zielonych: czystość powietrza, zwarte kompleksy leśne, pastwiska przeplatane zadrzewieniami, drobne cieki wodne, rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

Turystyka

Teren LGD „Kurpsie Razem” cechuje bogactwo świata przyrodniczego. Obszary leśne oraz sąsiedztwo rzek Narew i Omulew stanowią idealne miejsca lęgowe dla dzikiego ptactwa, a lasy idealne schronienie dla wielu gatunków zwierząt.

Kultura materialna

Krzyże przydrożne to elementy charakterystyczne dla krajobrazu Kurpi Zielonych. Rozsiane po całym terenie wśród drzew i otulającej je soczystej zieleni były i są świadectwem głębokiej, silnie zakorzenionej wiary ludności kurpiowskiej.

Przyroda

Wyjątkowo atrakcyjny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym jest teren Kurpi Zielonych: czystość powietrza, zwarte kompleksy leśne, pastwiska przeplatane zadrzewieniami, drobne cieki wodne, rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

Przedszkola bez granic

Projekt „Przedszkola bez granic” to wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat mieszkających na wsiach na terenie działania LGD „Kurpsie Razem”, to także nauka poprzez zabawę, wycieczki edukacyjne, pomoc logopedy i psychologa.

Strona startowa LGD Extensions Lista rankingowa operacji w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
Lista rankingowa operacji w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 19 października 2017 06:41

W dniu 13 października 2017 roku w Wydmusach odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" mające na celu ocenę i wybór wniosków do dofinansowania w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.


Znak sprawy: 5/2017


1. OPERACJE WYBRANE DO FINANSOWANIA SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA WSKAZANE W OGŁOSZENIU ORAZ MIESZCZĄCE SIĘ W LIMICIE DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW w ramach celu ogólnego nr 1: Tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego, w tym walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w okresie 2016-2023

W wyniku oceny Zarządu Stowarzyszenia 8 operacji/projektów zostało uznanych za zgodne ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Poniższe operacje zostały wybrane do dofinansowania, ponieważ spełniają wymagania wskazane w ogłoszeniu oraz mieszczą się w limicie dostępnych środków.

2. OPERACJE WYBRANE DO FINANSOWANIA SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA WSKAZANE W OGŁOSZENIU ORAZ MIESZCZĄCE SIĘ W LIMICIE DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW w ramach celu ogólnego nr 3: Ochrona oraz promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspieranie twórczości ludowej i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu objętego strategią rozwoju lokalnego w okresie 2017-2023

W wyniku oceny Zarządu Stowarzyszenia 3 operacji/projektów zostało uznanych za zgodne ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Poniższe operacje zostały wybrane do dofinansowania, ponieważ spełniają wymagania wskazane w ogłoszeniu oraz mieszczą się w limicie dostępnych środków.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zmieniony: czwartek, 19 października 2017 09:48
 
Reklama
Reklama
Reklama

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information