Tańce kurpiowskie

Kurpie to ludzie weseli, zawzięci i pełni uporu, ale i towarzyscy, gościnni i życzliwi. Z pozytywnego usposobienia wynika zamiłowanie do tańców ludowych: starej baby, fafura i powolniaka. Mają one specyficzną melodię, rytm i są bardzo żywioło

Kultura kurpiowska

Sztuka bursztyniarska, ozdobne wycinanki, ludowe zwyczaje, specjały kuchni kurpiowskiej, regionalne imprezy, krzyże i kapliczki przydrożne to wspaniałe atrakcje turystyczne dla odwiedzających Puszczę Zieloną.

Sztuka ludowa

Plastyka obrzędowa, rękodzieło artystyczne, w tym: rzeźba kurpiowska, wycinanka, wyroby z bursztynu, a także dawne obrzędy i zwyczaje jako dorobek sztuki ludowej stanowią prawdziwy powód do dumy dla mieszkańców Kurpi Zielonych.

Zespoły ludowe

Na obszarze Kurpi działa kilkadziesiąt zespołów folklorystycznych, których występy odbywają się w strojach ludowych. W działalność zespołów angażują się dzieci, młodzież i dorośli. Grupom tanecznym towarzyszą zespoły muzyczne (grajki)

Przyroda

Wyjątkowo atrakcyjny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym jest teren Kurpi Zielonych: czystość powietrza, zwarte kompleksy leśne, pastwiska przeplatane zadrzewieniami, drobne cieki wodne, rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

Turystyka

Teren LGD „Kurpsie Razem” cechuje bogactwo świata przyrodniczego. Obszary leśne oraz sąsiedztwo rzek Narew i Omulew stanowią idealne miejsca lęgowe dla dzikiego ptactwa, a lasy idealne schronienie dla wielu gatunków zwierząt.

Kultura materialna

Krzyże przydrożne to elementy charakterystyczne dla krajobrazu Kurpi Zielonych. Rozsiane po całym terenie wśród drzew i otulającej je soczystej zieleni były i są świadectwem głębokiej, silnie zakorzenionej wiary ludności kurpiowskiej.

Przyroda

Wyjątkowo atrakcyjny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym jest teren Kurpi Zielonych: czystość powietrza, zwarte kompleksy leśne, pastwiska przeplatane zadrzewieniami, drobne cieki wodne, rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

Przedszkola bez granic

Projekt „Przedszkola bez granic” to wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat mieszkających na wsiach na terenie działania LGD „Kurpsie Razem”, to także nauka poprzez zabawę, wycieczki edukacyjne, pomoc logopedy i psychologa.

Strona startowa LGD
Poszukujemy osoby na wolne stanowisko pracy - nauczyciel punktu przedszkolnego PDF Drukuj Email

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje osoby na wolne stanowisko pracy - nauczyciel punktu przedszkolnego.

Miejsce wykonywania pracy: Punkt przedszkolny "Zielony Gaik" w Surowem, Surowe 194, 07-431 Czarnia 

Więcej…
 
Witamy na stronie LGD "Kurpsie Razem" PDF Drukuj Email

Mazowsze serce Polski, Kurpie serce Mazowsza 

Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” powstała w 2006r. na bazie projektu „EKO-ROZWÓJ KURPIE”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach działania 2.7 Pilotażowy Program Leader+, Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. W ramach projektu partnerzy sektora społecznego spotykali sie na wspólnych warsztatach i szkoleniach, na których dyskutowali nad perspektywami rozwoju obszarów wiejskich. Konsekwencją tych spotkań było zawiązanie się partnerstwa o nazwie Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”.

Nazwa "Kurpsie Razem" ma przypominać o tym, że LGD ma charakter partnerstwa, a także że przyświeca Nam wspólny cel, jakim jest rozwój obszarów wiejskich ośmiu gmin kurpiowskich. Określenie „Kurpsie” jest gwarowym odpowiednikiem terminu „Kurpie” – mieszkańcy Kurpiowszczyzny i jest używane w potocznym języku w tym regionie. Osoby zaangażowane w funkcjonowanie partnerstwa czują silny związek ze swoją Małą Ojczyzną – Kurpiowszczyzną. Ze względu na wartość wspólnych działań partnerzy wybrali również określenie „razem”: razem możemy zrobić o wiele więcej, możemy wymieniać się doświadczeniami, możemy efektywnie współpracować.

W chwili obecnej LGD "Kurpsie Razem" jest trójsektorowym partnerstwem. W jego skład wchodzi 8 gmin, reprezentujących sektor publiczny, 14 stowarzyszeń - sektor społeczny oraz 8 partnerów gospodarczych a misją Naszej działalności jest:
 

Zrównoważony i zróżnicowany rozwój obszaru Kurpiowszczyzny poprzez stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy oraz wzrost aktywności społeczności lokalnych, uwzględniający bogactwo kultury ludowej i walorów przyrodniczych gmin Puszczy Zielonej, korzystnie wpływający na wzrost konkurencyjności obszaru oraz poprawę jakości życia mieszkańców.


Siedzibą organizacji jest Myszyniec.

Biuro LGD znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, piętro II, pokój nr 31-32 i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" zostało utworzone z inicjatywy Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem", który w okresie programowania 2007-2013 realizował LSR na podstawie Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nr UM07-6933-UM0700035/09 RW.II/SS/0219.1-35/09 z dnia 06 czerwca 2009r. Związek jest obecnie członkiem Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” z siedzibą w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec zostało powołane przez 36 Członków Założycieli na podstawie uchwały nr 1/2015 w dniu 14 lipca 2015r.

Celem powstania LGD było działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin kurpiowskich, a w szczególności:

1)    opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378) oraz innych strategii rozwoju obszaru gmin należących do LGD zwanych dalej „strategiami rozwoju” i wspieranie działań na rzecz ich realizacji,

2)    promocję obszarów wiejskich położonych w gminach należących do LGD,

3)    mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich w gminach należących do LGD,

4)    upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach będących członkami LGD,

5)    budowanie społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego w wymiarze społeczności lokalnej,

6)    promowanie przedsiębiorczości oraz działań na rzecz promocji produktów lokalnych, rozwoju turystyki i kultury, w szczególności kultury kurpiowskiej.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki, informatyzację obszaru i ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.


Podział stanowisk pracy w biurze LGD:

Kierownik biura - Agnieszka Wróblewska

Specjalista ds. organizacyjno-informacyjnych - Łukasz Samsel 

Doradca ds. projektów - Monika Rydel

Doradca ds. projektów - Barbara Szczubełek


Zmieniony: piątek, 25 sierpnia 2017 07:44
 
Reklama
Reklama
Reklama

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 
Czy widzisz potrzebę dalszego funkcjonowania punktów przedszkolnych prowadzonych przez Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem
 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information